O jaký finanční produkt máte zájem? Co si potřebujete právě nyní sjednat?

Bankovní půjčku

chci bankovní půjčku

Nebankovní půjčku

chci nebankovní půjčku

Bankovní konsolidaci

chci bankovní konsolidaci

Nebankovní konsolidaci

chci nebankovní konsolidaci

Písmeno A ve finančním slovníku

Akcie

Akciová společnost rozděluje svůj kapitál na jednotky o rovnocenné hodnotě. Každá jednotka se nazývá akcie. Tyto jednotky jsou nabízeny k prodeji investorům a umožní vydávající společnosti navýšit peněžní kapitál. Tato operace se nazývá emise akcií.

Obchodování s akciemi se děje za účelem zisku. Krátkodobý zisk lze shrnout jako spekulace na tom, že cena právě nakoupených akcií poroste a za nějakou dobu je bude možné se ziskem prodat. Dlouhodobý zisk je založen na kladné finanční bilanci akciové společnosti a výplatě dividend, podílů na hospodaření společnosti. V době hospodářského růstu jsou dividendy vypláceny přibližně jednou ročně. Hodnota držených akcií může také zároveň vzrůst, takže při jejích dlouhodobém vlastnění lze využít obou výhod zároveň. Na druhou stranu může hodnota akcií i rapidně klesnout a investor, oproti klasickým bankovním vkladům finančně tratit. Dlouhodobě však akciové trhy nabízejí vyšší zhodnocení finančních prostředků než peníze uložené v bance.

Osoba, která kupuje akcie společnosti, je nazývána akcionářem. Tím, že získá podíl nebo akcie společnosti, se stane jedním z majitelů společnosti. Podíl tohoto typu je nedělitelnou jednotku kapitálu. Vyjadřuje vlastní vztah mezi společností a akcionářem. Jak se s akciemi obchoduje, vzniká a mění se i jejich tržní hodnota. S poptávkou a nabídkou po nich se na burze cenných papírů mění cena těchto akcií, mění se i hodnota pro vlastníky celého podniku, a to často i rychle a značně.

Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává část celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty společnosti ručí pouze svým podílem.

Akciová společnost je právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je volené představenstvo (správní rada). Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných s určitou nominální či emisní hodnotou. Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem.

Písmeno A ve finančním slovníku - 2024 Půjčka od soukromníka & Inzerce půjček zdarma