O jaký finanční produkt máte zájem? Co si potřebujete právě nyní sjednat?

Bankovní půjčku

chci bankovní půjčku

Nebankovní půjčku

chci nebankovní půjčku

Bankovní konsolidaci

chci bankovní konsolidaci

Nebankovní konsolidaci

chci nebankovní konsolidaci

Písmeno B ve finančním slovníku

Banka

Banka nabízí řadu finančních služeb pro své zákazníky. Historicky hlavním účelem banky bylo nabízení úvěrů obchodním společnostem. Firmy v minulosti, stejně jako dnes, měly finanční prostředky na nákup zásob. Poté, co bylo zboží prodáno, podnik dlužil bance částku původního úvěru plus úroky. Dnes je jedním z hlavních rozdílů to, že banky provádějí peněžní transakce nejenom s podniky, ale také s jednotlivci.

Rozdíly v bankách jsou tak rozmanité jako země, v nichž jsou provozovány. Kromě svých pravidelných finančních služeb dnes banky také nabízejí např. realitní a pojišťovací služby. Do služeb bank obecně patří: běžné účty, spořicí účty , úvěry , debetní karty, kreditní karty , služby internetového bankovnictví, kontokorentní služby a jiné.

Obecně si banky půjčují finanční prostředky od jiných firem a jednotlivců, a pak je půjčují dalším společnostem a jednotlivcům za pořizovací cenu plus úroky. Banky jsou obvykle otevřené pouze v pracovních dnech, ale v posledních letech jsou již některé otevřené i půl dne v sobotu. Při bankovních operacích jsou Vaše peníze pojištěny do hodnoty € 100 000. Ve většině případech zákazníci bank obdrží měsíční vyrozumění o transakcích na jejich účtu.

Bankomat

Bankomat je počítačem řízený stroj umístěn vně i/nebo uvnitř většiny bank, jakož i na příhodných místech, jako jsou například vysoké školy, rychlá občerstvení, letiště atd.

Umožňují občanům s kreditní, debetní nebo jinou platební kartou přístup k jejich bankovním účtům a provádět finanční transakce, obvykle spojené s výběrem hotovosti. Nabízí se i možnost vytisknout si stávající zůstatek na účtě před a/nebo po provedené transakci. Cílem je poskytnout zákazníkům rychlý přístup ke svým penězům, aniž by museli vstupovat do banky a mluvit s úředníkem. To šetří peníze bankám a usnadňuje život zákazníkovi.

Výběrní bankomaty pracují na principu, kdy banka vydala majitele účtu nějakou formu debetní, kreditní nebo jinou platební karty spolu s unikátním PIN kódem. Tato karta je vložena do přístroje (některé přijmout pouze specifické karty). Potom, co je vložen specifický PIN kód, majiteli účtu se objeví nové okno s několika snadno volitelnými možnostmi na výběr. Několik stisků tlačítek postačí, aby v závislosti na disponibilním zůstatku na účtě, peníze vyjely z bankovního podavače. Těsně před samotnou výplatou peněz je majiteli vrácena použitá platební karta. Vše je elektronicky zaznamenáno a objeví se pak na bankovním výpisu.

Fyzické peníze z bankomatu jsou obsaženy v bezpečném trezoru v podlaze nebo ve stěně, kde je stroj připevněn. Vzhledem ke své robustnosti a veřejné přítomnosti jsou peněžní automaty zřídka vyloupeny. Ačkoliv hlavním účelem peněžních bankomatů je výběr hotovosti, systém byl vyvinut i k nabízení charitativních darů, nákupů věcí jako známky, jízdenky na vlak a losy. Některé také umožňují ukládání peněz, šeků a kontroly účtů.

Bankovní převod

Přímý elektronický převod peněžních prostředků z jednoho účtu na druhý. Bankovní převod může být okamžitý, pokud uskutečněn mezi účty stejné banky, ale může trvat i několik dní. Vše se odvíjí od nákladů za poskytovanou službu, které stanoví odesílající banka. Je to naprosto běžný způsob, jak poslat finanční prostředky na jiný bankovní účet.

Bezhotovostní operace

Elektronický převod finančních prostředků nebo také bankovní převod, je elektronická výměna nebo převod peněz z jednoho účtu na druhý, a to buď v rámci jedné finanční instituce, nebo více institucí, prostřednictvím počítačem kontrolovaného systému.

Běžný účet

Běžný účet je jedním z transakčních účtů nabízených bankami, družstevními záložnami a jinými finančními institucemi. Otevření běžného účtu se rozumí kontaktování jedné z těchto institucí zákazníkem, s cílem ukládání peněz na účet a možností s nimi v budoucnu disponovat. Takový účet poskytuje přístup k prostředkům na požádání, i když často peníze uložené v jeden den jsou k dispozici až den následující, jak je případem mnoha bank.

Některé běžné účty jsou úročeny, u některých je nutno platit měsíční poplatek, některé vyžadují minimální zůstatek pro případ, že zůstatek klesne pod částku, kterou činí standardní měsíční poplatek. Měsíční výpisy z účtu dokládající transakce (vklady a výběry) na účtu jsou majiteli účtu zaslány elektronicky, nebo poštou na adresu držitele. K většině účtů je vydána debetní karta. Tato může být použita v bankomatech pro čerpání finančních prostředků z běžného účtu, pokud jsou k dispozici. Může být také použita k nákupu zboží a služeb. Majitel běžného účtu může provádět platby, přijímat platby v hotovosti nebo elektronicky, z účtu na účet a zhodnocovat tak své úspory.

Pro zákazníka je výhodné, že všechny pobočky banky, u které svůj běžný účet vlastní, jsou mu k dispozici pro vykonávání platebních transakcí. Některé transakce na běžném účtě lze provádět i telefonicky. Jiné jsou k dispozici online, v internetovém bankovnictví a mohou nabídnout zákazníkovi oprávnění pro zobrazení výpisů z bankovních účtů, provádět transakce, platby, atd. Je to obzvláště výhodné mimo běžné otvírací hodiny banky, nebo když je nepohodlné navštívit pobočku finanční instituce.

Funkci, kterou zákazníci často preferují u jejich běžného účtu je kontokorentní úvěr. Tento nastane, když dojde k odchozí transakci a na běžném účtu nejsou dostatečné finanční prostředky. Nicméně, se službou kontokorent je běžný účet zajištěn a nedojde k účtování zbytečných poplatků za nedostatečné krytí. Banka tímto vloží dostatečné množství peněz na pokrytí nákladů na přečerpání, což je ve skutečnosti úvěr poskytnutý zákazníkovi a později musí být splacen. Samotná služba kontokorent je většinou zpoplatněna, a to i v případě, že k přečerpání nedošlo.

Při otevření běžného účtu se ujistěte které funkce jsou k dispozici, jaké jsou měsíční poplatky, zda je debetní karta k dispozici a jakého typu.

Bezúročné období

Bezúročné období je doba, po kterou si finanční společnosti za své služby neúčtují žádné poplatky (převážně úroky z půjčené částky). Nejčastěji se bezúročné období využívá u kreditních karet. Kartou nakoupíte zboží nebo služby nyní a vydavatel karty Vám z tohoto úvěru neúčtuje úrok (mnohdy až dva měsíce) a Vy tak šetříte peníze.

BIC

Jedná se o unikátní identifikační kód využívaný finančními a nefinančními institucemi. Tyto kódy jsou používány při převodu peněz mezi bankami, a to zejména pro mezinárodní bankovní převody, ale i pro výměnu zpráv mezi různými bankami. Kódy mohou být někdy nalezeny na výpisy z účtu.

Blokace karty

K zablokování platební karty (debetní nebo kreditní) dochází na žádost klienta či bankovní instituce, nebo v případě ztráty nebo odcizení platební karty. Doporučuje se neotálet s informováním banky o možnosti zneužití ztracené karty. Zneužití karty se také sníží, pokud informace o PINu karty není uschována spolu se samotnou kartou.

Bonita

Bonita žadatele o finanční služby je hodnota, ukazující výši schopnosti splácet budoucí úvěrové pohledávky, jako jsou úvěry , hypotéky, či kreditní karty. Je to jeden z rozhodujících faktorů využívaných finančními institucemi, zda poskytnout zákazníkovi úvěr, nebo jaká omezení a podmínky se na něj budou vztahovat. Banky a ostatní věřitelé potřebují zhodnotit toto riziko aby si byli jisti, že dlužník dostojí svým smlouvou daným závazkům a dlužnou částku řádně uhradí. Pokud měl dlužník v minulosti problémy se včasným splácením svých finančních závazků, mohl se dostat na listinu neplatičů, a/nebo může mít v budoucnu problémy při žádosti o nový úvěr.

Písmeno B ve finančním slovníku - 2024 Půjčka od soukromníka & Inzerce půjček zdarma