O jaký finanční produkt máte zájem? Co si potřebujete právě nyní sjednat?

Bankovní půjčku

chci bankovní půjčku

Nebankovní půjčku

chci nebankovní půjčku

Bankovní konsolidaci

chci bankovní konsolidaci

Nebankovní konsolidaci

chci nebankovní konsolidaci

Písmeno P ve finančním slovníku

PIN

(Personal Identification Number) je tajné číselné heslo sdílené mezi uživatelem a systémem, které lze použít k autorizovanému přístupu uživatele do systému. Typicky je uživatel pro přístup do systému povinen poskytnout nedůvěrné uživatelské jméno a důvěrný PIN . Po obdržení uživatelského jména a PINu systém vyhledá PIN na základě uživatelského jména a porovná ho s tím, které je uložené v systému. Uživateli je povolen přístup pouze tehdy, pokud zadané číslo zcela souhlasí s číslem uloženým v systému.

PIN je nejčastěji používán pro peněžní bankomaty (ATM), ale jsou stále více využívány při nákupech, pro debetní karty a kreditní karty. Po celé Evropě je tradiční podpis stále více nahrazován systémem, v němž je zákazník vyzván k zadání PINu. Ve Velké Británii a Irsku je tato funkce uváděna pod pojmem 'Chip and PIN', protože PINy byly zavedeny ve stejné době jako čipy na platebních kartách. GSM mobilní telefony také umožňují uživateli zadat PIN (mezi 4 a 8 číslicemi) a ten je zaznamenán na SIM kartě.

Platební karta

Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotové peníze v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomaty nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Mezí tyto karty patří debetní karty, kreditní karty a předplacené karty.

Pohyblivá úroková sazba

Pohyblivou úrokovou sazbou, také známá jako variabilní úroková sazba, se odkazuje na jakýkoli druh dluhového nástroje, jako jsou půjčky, dluhopisu, hypotéku, nebo úvěr, ale taky spořicí produkt, který nemá pevnou úrokovou sazbou po celou dobu životnosti produktu. Pokud je taková úroková sazba finanční institucí změněna, u všech finančních produktů, které tuto sazbu kopírují, bude úroková sazba také změněna.

Pojištění

Pojištění je způsob, jak zabezpečit majetek, nápad, osobu, nebo prakticky cokoliv, co má nějakou hodnotu, je v nebezpečí škody, a tudíž ztráty hodnoty. Pracuje na příslibu, že vydavatel pojištění jednorázově uhradí pojištěnci nebo podniku finanční částku, která nahradí hodnotu pojištěné věci v případě, že dojde k poškození této věci. Konkrétní parametry 'poškození' či 'ztráty' jsou dohodnuty předem. Například, stavba může být pojištěna proti požáru, ale vybavení budovy již ne.

Jako součást dohody, osoba, která si pořídila pojistné krytí platí pravidelně pojišťovně určitou částku, a mělo-li by dojít k poškození nebo ztrátě, je tento balík peněz použit k vyplacení teoretického pokrytí nákladů. Vyplacená částka se nemusí nutně rovnat částce již zaplacené a na obou stranách tak může vzniknou ztráta. Pojišťovna vytváří zisk na těch, kteří nikdy nebudete požadovat peníze z jejich pojištění, nebo na těch, kteří poruší podmínky, podobně jako při porušení smlouvy o půjčce.

Existuje mnoho různých oblastí nabízených pojištění, a některé jsou dokonce povinné ze zákona, jako je například zákonné pojištění vozidel. K běžným typům pojištění patří úrazové pojištění (zde bude člověk vyplacen pokud onemocní a vznily mu tak následky), životní pojištění (v případě, že pojištěnec zemře) a pojištění domácnosti (které chrání vybavení domácnosti v případech krádeže či požáru). Běžně je k dispozici více než 100 typů pojištění.

Pojištění je o zajištění rizika. Můžete být bez prostředků, ale pokud se stane nehoda a Vy nejste pojištěni, dostáváte se do mnohem horší situace.

Převod dlužné částky

Tento proces je aktivně podporován u téměř všech vydavatelů kreditních karet. Tato služba je atraktivní pro spotřebitele, protože nová banka nebo vydavatel kreditní karty nabízí dočasně výhodné pobídky, jako jsou nízké úroky nebo bezúročné období, věrnostní program nebo nějaké jiné výhody nebo jejich kombinaci. Toto je také atraktivní pro společnosti vydávající kreditní karty, které využívají tento proces k získání nového zákazníka. Na druhou stranu samozřejmě škodí předchozímu vydavateli kreditní karty.

Je zde stanoveno pořadí, podle kterého jsou různé výše úrokových plateb spláceny. Téměř ve všech případech se zůstatky s nejnižší úrokovou sazbou splácejí jako první a nejvyšší sazbou jako poslední. Jakýkoli zůstatek ve zvýhodněné nebo pevné sazbě bude splacena dříve, než nákupy nebo peněžní půjčky, které obvykle mají nejvyšší úrokovou sazbu. Zamezením provádění nákupů nebo výběru hotovosti může dlužník zajistit, že využije všech výhod původního převodu dlužné částky.

Tento proces je velmi rychlý a v některých případech může být uskutečněn během několika hodin. Rozhodnutí o tom, zda je převod dlužné částky ze stávající kreditní karty na novou pro držitele karty výhodný, závisí na kombinaci čtyř věcí:

Jaká je normální sazba?

Normální sazba je obvyklá úroková sazba na kreditní kartě. Čím nižší je tato sazba, tím lépe pro spotřebitele (nižší náklady na dlužnou částku) a horší pro vydavatele kreditní karty (nižší zisk). Převedený zůstatek bude podléhat stejným podmínkám jako sazby za koupi (zboží). Občas mohou platit stejné podmínky jako v případě nákupů, že nově převedená částka bude spadat do bezúročného období do doby obdržení dalšího měsíčního výpisu. Mnohem častěji se však nově převedený zůstatek okamžitě započítává jako standardně dlužená částka. Převody zůstatku u kreditních karet znamená převod finančních prostředků z karet s vyšší úrokovou sazbou na ty s nižší, nebo dokonce nulovou sazbu, což výsledně snížení měsíční výdaje držitele karty.

Jaká je zvýhodněná sazba?

Zvýhodněná sazba je především nízká sazba, kterou vydavatelé kreditních karet lákají nové zákazníky, aby převedli jejich dlužné částky k nim. Je to návnada pro lov nových zákazníků. S extra nízkou počáteční sazbou mají převádějící zákazníci nižší než normální úrokovou sazbu, která v konečném důsledku znamená nižší počáteční měsíční odliv peněz vydavateli kreditní karty. 0% sazba je nejběžnější při otevření nového účtu kreditní karty.

Tato propagační sazba je dočasná. Doba trvání akční sazby se liší od (typicky) 6 do 18 měsíců, po které se zbývající převedený zůstatek začne chovat jako dluh z nákupů. Pokud nejsou řádné měsíční platby prováděny včas, může dojít k zrušení zvýhodněné sazby okamžitě. Zákazníci by měli věnovat pozornost délce zvýhodněné nabídky, protože jakmile tato skončí, dojde k náhlému zvýšení sazeb. Tento nárůst je pro vydavatele kreditních karet způsob k tvorbě mimořádného zisku, aby kompenzoval ztráty způsobené v době s nižší úrokovou sazbou. Samozřejmě, tomu je možné se vyhnout přechodem k další kreditní společnosti.

Nabídka fixní úrokové sazby

Zvýhodněná sazba, která je platná až do splacení zůstatku v plné výši. Tato možnost nabízí dlužníkovi ušetřit úroky ze svých stávajících dluhů bez nutnosti převádět stávající dlužnou částku na další kreditní kartu se sníženou úrokovou sazbou v době, kdy akční nabídka té stávající končí. Fixní sazba je ale vyšší, než sazba časově omezená.

V neposlední řadě transakční poplatek

Poplatek za transakci je provize, kterou si účtuje poskytovatel kreditní karty, na kterou je dlužná částka převáděna. Výše této částky může být různá, obvykle však 1-5% z převedeného dluhu a v okamžiku převodu je připočtena k celkové dlužné částce, která tím pak okamžitě narůstá.

Písmeno P ve finančním slovníku - 2024 Půjčka od soukromníka & Inzerce půjček zdarma